OSTATNI GROSZ. Ogólnie o finansach i nie tylko.

www.kochamykase.pl

Przelałeś pieniądze na złe konto i nie możesz ich odzyskać?

Każdemu może przydarzyć się błąd, jednak może być on szczególnie bolesny jeśli pomyliliśmy numery konta. Odzyskanie przelanych środków jest wręcz niemożliwe. Dzięki nowej ustawie ma się to jednak zmienić. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała przekazanie do parlamentu projektu ustawy, który ułatwi odzyskiwanie błędnie przelanych pieniędzy. Obecnie bowiem odzyskanie środków jest praktycznie niemożliwe. Nowe prawo ma w znaczący sposób uprościć procedurę. Klient, który omyłkowo wykona przelew będzie musiał zgłosić się do swojego banku z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. W czasie trzech dni instytucja będzie zobowiązana poinformować odbiorcę przelewu o pomyłce i nakazać mu zwrot w przeciągu trzydziestu dni .Jeśli podmiot, który niesłusznie otrzymał pieniądze, tego nie zrobi dane odbiorcy zostaną udostępnione, a sprawa będzie mogła być przekazana na drogę sądową.


Gdy przelejesz pieniądze na złe konto – co robić?

Gdy już zdarzy się taka pomyłka, to trzeba szybko ustalić, komu tak naprawdę przelaliśmy pieniądze.Jeśli masz szczęście, to odbiorca okaże się na tyle uczciwy, że sam zwróci Ci nienależne mu środki. To wersja optymistyczna. Często niestety dochodzi do zupełnie innej sytuacji, mianowicie pieniądze przepadają. Co wtedy? Warto od razu skontaktować się z bankiem i poinformować o swojej pomyłce. Bank na pewno nie weźmie odpowiedzialności na siebie, powołując się na wewnętrzne przepisy, ale może spróbować Ci pomóc. Jednak jeśli przelew został już zaksięgowany w systemie Elixir to nie można go niestety cofnąć. Wówczas możesz jedynie złożyć reklamację do swojego banku, a ten przekaże ją do banku odbiorcy. Istnieje szansa, że przelew zostanie anulowany i środki wrócą na Twoje konto.


Niestety, ale cała odpowiedzialność za wpisanie numeru rachunku niezgodnego z danymi odbiorcy spoczywa na kliencie zlecającym taki przelew. Bank w takiej sytuacji nie ma obowiązku udzielić pomocy dotyczącej zwrotu błędnie przelanych środków. Kluczowy jest tutaj fakt, że bank nie może podać danych niewłaściwego odbiorcy przelewu, ponieważ ujawniłby dane, które są objęte tajemnicą bankową. W przypadku gdy przelew był wysyłany z konta jednego banku na rachunek prowadzony w innym, to ten pierwszy nie wie nawet kto jest posiadaczem rachunku beneficjenta i musiałby się zgłosić po ujawnienie takich danych, co dziś jest prawnie niedozwolone. Wówczas to na Tobie spoczywa obowiązek ustalenia danych odbiorcy przelewu. Jeśli uda Ci się ustalić te dane, to wówczas możesz powołać się na roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie – kwestię tę reguluje kodeks cywilny. Skontaktuj się z adresatem i poproś o zwrot pieniędzy. Jeśli odmówi lub nie podejmie z Tobą kontaktu, pozostaje zgłoszenie na policję, w ostateczności batalia sądowa.


W praktyce więc odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy na inne konto jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe.Trzeba liczyć na dobrą wolę banku odbiorcy lub uczciwość adresata przelewu, a w ostateczności na skuteczność organów ścigania. Pozostaje mieć nadzieję że projekt ustawy przygotowany przez Kancelarię Prezydenta zmieni te zawiłe procedury.


 

 

 

Comments are closed.