OSTATNI GROSZ. Ogólnie o finansach i nie tylko.

www.kochamykase.pl

Kiedy bank może zablokować Twoje konto ?

Choć często mówimy, że to bank zajął nasze konto, to tak naprawdę dokonują tego uprawnione podmioty, a instytucja bankowa tylko wykonuje ich decyzje. Kto i kiedy może zająć Twoje konto.

Bank nie zajmuje konta

Najbardziej powszechnym powodem zajęcia konta bankowego są zaległości finansowe wobec organów państwowych lub egzekucja komornicza. Bank blokuje rachunek tylko na wniosek organu egzekucyjnego. Jednym z absurdów prawnych jest fakt, że bank nie musi cię o niczym powiadamiać. Zajmuje po prostu kwotę długu, i już. Jeśli chcesz, by twoje konto zostało odblokowane to musisz udać się do komornika czy urzędu w celu uregulowania zaległej płatności, ewentualnie porozumienia się, co do sposobu jej zapłaty. Komornik lub urząd skarbowy powinien wysłać do banku dokumenty stwierdzające, że rachunek wcześniej zablokowany można zwolnić. Należy tego dopilnować, bowiem samo zapłacenie należności nie powoduje usunięcia blokady. Bank musi zostać o tym poinformowany, ale nie przez ciebie, tylko przez odpowiednią instytucję/osobę prawną, która wydała polecenie blokady. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem, bank jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym rachunku.

Bank zajął Ci konto bankowe? Dowiesz się o tym ostatni

Niestety nie istnieje w Polsce żadne prawo, które wymuszałoby na banku poinformowanie swojego klienta o zajęciu rachunku czy blokadzie konta przez inny podmiot, chyba że to bank, którego jesteśmy dłużnikiem, owo konto blokuje.
Biorąc pod uwagę, że konto blokuje instytucja państwowa, proces informowania zainteresowanego o zajęciu rachunku może potrwać kilka dni, o ile informacja zostanie szybko dostarczona do klienta przez operatora pocztowego. Niestety banki tylko i wyłącznie mogą, ale nie muszą, informować o takim zajęciu swoich klientów.


Zaległe raty kredytu, nieopłacane miesiącami rachunki za telefon bądź nieuregulowane należności w firmach pożyczkowych mogą spowodować, że twoją sprawą zajmie się komornik.


Skutki zajęcia rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie komornicze rachunku oznacza, że nie będziesz mógł wypłacić środków z konta, dokonywać przelewów oraz transakcji bezgotówkowych. Komornik będzie blokował konto do czasu odzyskania całej zaległej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi. Nie ma znaczenia, czy pieniądze, które wpływają na twoje konto są twoim wynagrodzeniem, świadczeniem socjalnym, czy wpłatą prywatną. Po zajęciu przez komornika bank ma obowiązek przekazywać wymaganą kwotę kornikowi, bez względu na to, jakie jest pochodzenie pieniędzy.

Blokada na koncie a kredyty

Banki różnie reagują na klientów, których konto zostało zablokowane ze względu na długi. Niestety, ale musimy się liczyć z tym, że bank wypowie umowę o kartę kredytową, debet czy kredyt odnawialny. Długi klienta to jasny sygnał dla banku, że sytuacja finansowa nie jest najlepsza, a co za tym idzie wzrasta ryzyko pożyczania gotówki. Wzrastają obawy, a zmniejsza się wiarygodność klienta. Po blokadzie konta możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu czy nawet szybkiej pożyczki na konto.


Świadczenia wolne od zajęć

Egzekucji z rachunku bankowego nie podlegają pewnego rodzaju sumy i świadczenia otrzymywane przez dłużnika z różnych źródeł. Występują ustawowe wyłączenia spod zajęcia, takie jak kwota wolna, świadczenia socjalne, itp. oraz zwolnienia na wniosek organu egzekucyjnego. Wśród świadczeń, które nie podlegają zajęciu można wskazać między innymi:

  • świadczenia alimentacyjne,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych,
  • świadczenia z pomocy społecznej.

Warto przy okazji wspomnieć, że również środki z programu „Rodzina 500 plus” są wolne od zajęć. Choć przepisy prawa chronią – przynajmniej w niektórych kwestiach – nasz majątek, praktyka często nie idzie w parze z teorią. Banki mogą bowiem odmówić wypłaty kwoty wolnej od zajęcia, powołując się np. na brak dostępu do informacji. Z tego względu warto udać się np. do oddziału MOPS i uzyskać zaświadczenie, że zajęte konto służy do odbioru świadczeń. To powinno umożliwić swobodne dysponowanie zgromadzonymi środkami..


Comments are closed.